C a n t a m u s   C o r d e


voorzitter: Henk Beijers

vice-voorzitter: Lisette van Deutekom

secretaris: Ilma Jansen

penningmeester: Anton Marechal

lees meer

 
U i t v o e r i n g e n

 

Elke week een repetitie van 2 uur als voorbereiding op de missen die we als koor verzorgen.

Elke maand één zondag om 11.00 uur

Kerst en Pasen MET orkest

lees meer

 
P a r o c h i e   Edith  Stein


Pastoor Martien Mesch

Loeffplein 1, 5262 AJ Vught

telefoon: 073-6561401

parochieedithstein.nl

 
C o n t a c t


 073-6579915

  info@cantamuscorde.nl